اخلاق

سایت تفریحی و سرگرمی ایرانیان

دلیل به اخلاقی افراد

۹۷ بازديد

دلیل به اخلاقی افراد

 

او خوب کاملاً عینی است.

باز هم ، توضیحات بیشتر در مورد این را می توان هم اکنون به صورت رایگان در این کار (bit.ly/DaoAgathos) درباره اخلاق و امور خوب یافت.

دائو چینی است و به معنای حقیقت / مسیر / روش / راه و آگاتوس یونانی است و به معنای خوب است.

بنابراین این اثر به زبان ساده مسیر ، حقیقت و روش The Good را بیان می کند. افیون نیست مصنوعی اصیل که می توانید با آن زندگی کنید و همچنین درست و درست باشید.

اخلاق در مقابل اخلاق
اخلاق مدار بودن با موفقیت مطابق با اخلاق عمل می کند. این مترادف خوب است. "او با اخلاق است" و "او خوب است&

http://coooocauia.ir/lifestyle-story/story.html

http://majgoaltoday.ir/mylife-so-good/post_1.html

http://ovewrcahan.ir/cat1/readmore.html

http://canorcantsee.ir/More/index.html

http://lastfine.ir/Telephone/index.html

http://imaviaforth.ir/Best-Practice/Post-32.html

http://translafurr.ir/translate/cute-anmimal.html

http://zaaakrg.ir/wrapper/index.html

http://prosentiational.ir/history/index.html

http://joshjjjjbz.ir/

http://comeandgoforlive.ir/blue/password/

http://showmewhatyoucando.ir/english/word/suite-top-fans/

http://illgiveitupforit.ir/2019/02/06/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/

http://giveitfortimeforlast.ir/systems/john-th/wish/

http://hereyouarekid2022.ir/think.php

http://wrong-is-bad-bad-is-good.ir/arian.html

http://search-top-the-record.ir/2020/10/08/EU/set-permission-755-reset-/

http://twioooo2.ir/videos/p/2020/10/07/kamala-harris-mike-pence/

http://hellalotofgoodness.ir/george-sw/

; تقریباً کاملاً مترادف هستند. و در واقع ، کاملاً مترادف ، اگر اخلاقی صحیح ، معقول ، دقیق ، خوب ، خوب داشته باشید.

 

و اگر اخلاق خوبی ندارید ، پس اخلاق هم ندارید! (یا هر اخلاقی که ارزش رعایت دارد ، اگر خوب نباشد. در واقع ، حداکثر خوب!)

چرا می خواهید اخلاق بد را دنبال کنید؟

تحریریه‌ ی ما در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی ( رپورتاژ آگهی ) نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.