joomd

نماینده مجلس: شناسنامه اقتصادی الکترونیکی 23میلیون خانوار مهمترین اقدام ربیعی است 0

نماینده مجلس: شناسنامه اقتصادی الکترونیکی 23میلیون خانوار مهمترین اقدام ربیعی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد محمودی شاه نشین» عصر امروز (چهارشنبه) در موافقت با «علی ربیعی» گزینه پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:...

نماینده مجلس: شناسنامه اقتصادی الکترونیکی 23میلیون خانوار مهمترین اقدام ربیعی است 0

نماینده مجلس: شناسنامه اقتصادی الکترونیکی 23میلیون خانوار مهمترین اقدام ربیعی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد محمودی شاه نشین» عصر امروز (چهارشنبه) در موافقت با «علی ربیعی» گزینه پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:...

سوال نماینده مخالف از ربیعی: چرا قوه قضائیه در برابر فساد اقتصادی سکوت می کند؟ 0

سوال نماینده مخالف از ربیعی: چرا قوه قضائیه در برابر فساد اقتصادی سکوت می کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امیر خجسته» در جلسه عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم افزود: شغل زمانی ایجاد می شود که مبارزه...