joomd

استاندار کرمان: ایجاد اشتغال یکی از مصادیق واقعی ایثارگری است 0

استاندار کرمان: ایجاد اشتغال یکی از مصادیق واقعی ایثارگری است

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از همکاران ایثارگر و جانباز مجموعه استانداری کرمان، ضمن گرامیداشت 26مرداد، سالروز...

استاندار کرمان: ایجاد اشتغال یکی از مصادیق واقعی ایثارگری است 0

استاندار کرمان: ایجاد اشتغال یکی از مصادیق واقعی ایثارگری است

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از همکاران ایثارگر و جانباز مجموعه استانداری کرمان، ضمن گرامیداشت 26مرداد، سالروز...